Kommisorium

JobVækst Tønder er et toårigt udviklingsprojekt igangsat af Tønder Kommune for at styrke indsatsen for kvalificeret arbejdskraft i kommunen.

Gennem opsøgende arbejde i lokale virksomheder, brancheforeninger og netværk samt informationstilbud i relevante fora arbejder JobVækst Tønder for, at de lokale virksomheder ser opkvalificering af arbejdsstyrken som et af midlerne til at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Er der behov for andre indsatser, fx rekruttering og formidling af arbejdskraft, er JobVækst Tønder hurtigt i stand til at henvise til relevante aktører.

Det konstruktive og gensidigt forpligtende samarbejde interessenterne imellem er en væsentlig forudsætning for, at en målrettet investering i at styrke indsatsen for kvalificeret arbejdskraft lykkes.

Ambitionen er, at det tværgående samarbejde i JobVækst Tønder efter projektperiodens udløb vil kunne fortsætte i en selvbærende form og konstruktion.