Styregruppe

Projektet er forankret i en styregruppe, som har det politiske, strategiske og økonomiske ansvar for initiativet.

Styregruppen er sammensat af følgende:

  • Susanne Linnet, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune (formand)
  • Karin Søndergaard, HR Manager, SAPA Precision Tubing, som repræsentant for DA (næstformand)
  • Henning Nielsen, formand for Tønder Erhvervsråd
  • Kim Hauborg, formand for Dansk Metal Sønderjylland, som repræsentant for LO
  • Bent Bräuner Sørensen, chef for VEU-Center Syd
  • Lone Vesterman Rasmussen, direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed, Tønder Kommune
  • Mikkel Johansen, direktør for Tønder Erhvervsråd
  • Anne-Mette Dalgaard, fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked, Tønder Kommune
  • Lene Jul Mønsted, områdeleder for Arbejdsmarked, Tønder Kommune

Styregruppen mødes fire gange i løbet af et kalenderår.